Gume

Frižiderska guma sa magnetom za Gorenje

-Mere se uzimaju od sredine jelkice ili sredine kanala na vratima

šifra:9000720

Zamrzivačka guma Obod (braon poklopac) i Gorenje

-Mere se uzimaju od spoljne ivice jelkice ili ivice kanala

šifra:9000719

Frižiderska guma sa magnetom za Gorenje

-Mere se uzimaju od spoljne ivice gume

šifra:9000718

Zamrzivačka guma sa magnetom za Obod vertikalni

-Mere se uzimaju od spoljne ivice jelkice ili ivice kanala

šifra:9000750

Frižiderska guma sa magnetom univerzalna

-Mere se uzimaju od spoljne ivice gume

šifra:9000717

Guma sa magnetom za komercijalne frižidere sa staklenim vratima

-Mere se uzimaju od spoljne ivice jelkice

šifra:9000751

Zamrzivačka guma Obod stari tip (sivi pokloplac)

-Mere se uzimaju od spoljne ivice jelkice ili ivice kanala

šifra:9681157

DIMENZIJE GUMA